BENTUELYN

lookbook.nu
ออกสองวันร่างจะพัง ;( (at Wipe Out Rca)

ออกสองวันร่างจะพัง ;( (at Wipe Out Rca)

After party 💦

After party 💦

สุขสันต์วันเกิดทูชะนีจิตไม่ปกติที่ชอบไล่เต๊าะผู้ชายเนอะ ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างมิงจะอยู่รอดปลอดภัยมาได้ถึง21ปี ก็ขอให้อยู่ต่อไปอีกนานๆละกัน แต่นี้นะไม่อะไรมาก ขี้เกียจคิดขี้เกียจพิมพ์ คนห่าไรวะเกิดแม่งทุกปี รำคาญญ 😒 ปล.เลิกลวนลามกุได้แล้วนะ 21 แล้ว พอแล้ว สงสารกุเถอะ

สุขสันต์วันเกิดทูชะนีจิตไม่ปกติที่ชอบไล่เต๊าะผู้ชายเนอะ ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างมิงจะอยู่รอดปลอดภัยมาได้ถึง21ปี ก็ขอให้อยู่ต่อไปอีกนานๆละกัน แต่นี้นะไม่อะไรมาก ขี้เกียจคิดขี้เกียจพิมพ์ คนห่าไรวะเกิดแม่งทุกปี รำคาญญ 😒 ปล.เลิกลวนลามกุได้แล้วนะ 21 แล้ว พอแล้ว สงสารกุเถอะ

ฟรุ้งฟริ้งงงง ✨  (at สีกุก 2-สวนอาหารสีกุก มีนบุรี)

ฟรุ้งฟริ้งงงง ✨ (at สีกุก 2-สวนอาหารสีกุก มีนบุรี)

I am number 15…

I am number 15…

When day is done.

When day is done.

Buddhist day #vscocam

Buddhist day #vscocam

Buddhist day #vscocam

Buddhist day #vscocam

#Vscocam

#Vscocam